24 april Clerinxorgel St Lambertuskerk

24 april Clerinxorgel St Lambertuskerk

Stichting Orgelkring Nederweert Nederweert, 10 april 2018

Orgelkring Nederweert

Dames en Heren,

Hierbij nodigen wij U uit namens de Heemkundevereniging en de Orgelkring voor een heel bijzondere bijeenkomst op:

Dinsdagavond 24 april om 20.00 uur
Sint-Lambertuskerk te Nederweert.

Onderwerp: Verleden, heden en toekomst van de Nederweerter orgels en in het bijzonder die van ons monumentale Clerinxorgel.

Globaal programma:
20.00 uur start bijeenkomst.
Inleiding door Drs. Rogér van Dijk over het Clerinxorgel, de bouw, historie en de restauratie van het orgel.
Pauze.
Theo Hes zal een mini orgelconcert geven.
Na afloop bestaat de mogelijkheid het orgel te bezichtigen.

Het pijporgel is een van de weinige “antieke” instrumenten die nog frequent wordt bespeeld. De oudste vermeldingen stammen al uit het antieke Griekenland omstreeks 200 voor Christus.
In de middeleeuwen rond 1300-1400 werd het toen al sterk verbeterde instrument ook geïntroduceerd in veel kerken voor gebruik tijdens de liturgie. Het orgel was aanvankelijk een erg primitief instrument, maar in de loop van de eeuwen werd de mechaniek steeds verder verbeterd en rond de 17e eeuw ontstond aan het Franse hof van Lodewijk de XIV (de Zonnekoning) een ware orgelcultuur ook voor “niet religieuze” muziek.
De Duitser Gottfried Silberman was onder de indruk en nam deze cultuur mee naar Duitsland waar een eigen orgelcultuur ontstond en hij als orgelbouwer samen met componisten als Buxtehude en J.S. Bach een groot stempel drukte op de verdere Europese ontwikkeling.
Het Clerinxorgel van Nederweert gebouwd omstreeks 1850, is een z.g. mechanisch orgel waarbij, afgezien van de windvoorziening, alles nog werkt volgens de oude orgelbouwkundige principes.
Vanavond zal de musicoloog en orgeldeskundige Rogér van Dijk een inleiding verzorgen waarbij naast een stukje geschiedenis van onze kerk de principes en werking van orgels aan de orde komt; uitdrukkelijk zal ook ons Clerinx-orgel en de op handen zijnde restauratie hiervan worden behandeld e.e.a. voorzien van beeldmateriaal.

Na een korte pauze zal Theo Hes organist van de Martinuskerk Venlo U in een mini orgelconcert laten horen hoe breed inzetbaar ook ons orgel is door het uitvoeren van een aantal, deels bekende en goed in het gehoor liggende werken
De Orgelkring Nederweert zorgt voor een groot videoscherm waarop de presentaties van, zowel Drs. Rogér van Dijk, als organist Theo Hes, van zeer nabij en uitvergroot te volgen zijn.
Na afloop is er gelegenheid om zowel het ex- als het interieur van het orgel van nabij te bekijken. Een en ander voorzien van deskundig commentaar.

Wij rekenen op een grote opkomst.

NB: Voor de ouderen zijn vanavond in de kerk een aantal gemakkelijke
stoelen beschikbaar.

Jan Tindemans                                       Henk Sieben
Vz Heemkundevereniging                     Vz Orgelkring.

Reageren is niet mogelijk.