Archief Cor Janssen

Archief Cor Janssen

Inventarisatie archief Cor Janssen.
Cor Janssen (oprichter en oud-voorzitter van de Heemkundevereniging) heeft gedurende zijn leven een uitgebreid archief aangelegd  bestaande uit duizenden foto’s, dia’s, negatieven, kopieën uit boeken en tijdschriften, tijdschriftartikelen, toneelstukken, liederen en kaarten m.b.t. Nederweert.  Dit archief is in 2010 door zijn weduwe nagelaten aan de Heemkundevereniging. 

Op verzoek van het bestuur heeft Teun Scheijven (oud bibliothecaris) samen met Jeanne Heynen-Kessels het archief geordend en beschreven. Zij hebben het archief ingedeeld in  49 hoofdstukken waardoor alleen al de inhoudsopgave een goede indruk geeft van de veelheid aan onderwerpen die zich in dit archief bevinden.  Het archief bevindt zich ten huize van de oud-voorzitter Hein Jansen en is in te zien. Graag hiervoor een afspraak maken met Hein tel 0495-632893.

 

Inhoudsopgave;

01 Plan van aanpak (geen inhoud)
02 Klein alfabet.
03 Archeologie. 7
04 België. 8
05 Bi-j Siem. 10
06 Boerderijen. 13
07 Bokkerijders 15
08 Demografie. 16
09 Foto’s van 1910-1955. 17
10 Genealogie. 19
11 Graven en begraven. 20
12/13 Heemkundevereniging Nederweert 2004-2009. 21
14 Heiligen. 22
15 Inquisitie 23
16 Inventaris dia`s en foto`s ( geen omschrijving) 24
17 Jong Nederland en Jonge Wacht. 25 18/19 Kerken en architecten 19e eeuw. 26
20 Kerkhof Kreyel en Engels Kerkhof. 27
21 Kerkstraat 1 ( tot aan Lambertushof). 28
Kerkstraat 2 ( vanaf apotheek tot Lambertushof). 30
Kerkstraat 3 ( van Lambertushof tot Strateris). 31
22 Kern Nederweert 32
23 Kerstgroepen. 33 24 Kruisen en Kapellen. 35
25 Landbouw en ontginningen. 38
26 Leveroy. 39
27 Molens. 40
28 Monumenten. 41
29 Namen, families, groepen, etc. 42
30 Nederland. 50
31 Nederweert-Eind. 53
32 Nederweerts verleden. 54
33 Onderwijs. 55
34 Oorlogskerkhoven e.a. 56
35 Openbare Bibliotheek Nederweert. 57
36 Optochten en processies. 59
37 Ospel. 60
38 De Peel. 61
39 Pinnenhof. 62
40/41 Foto-album kapper Polly Hermans 64
42 Roerstreek. 65
43/44/45 St. Lambertuskerk. Exterieur I; II; III. 66
46 St. Lambertuskerk. Interieur I. 69
47/48 St. Lambertuskerkhof 1en 2. 71
49/50 St. Lambertusparochie I; II. 76
51 Stokershorst. 79
52 Straten. 80
53 Studentenclub St. Petrus Canisius. 92
54 Taal. 93
55 Tentoonstellingen. 94
56 Toen en Nu. 95
57 – 68 Tweede Wereldoorlog 97
Tweede Wereldoorlog II. Algemeen 2. 98
Tweede Wereldoorlog III. Nederweert I. 99
69-72 Vanaf de kerktoren 101
73 Vanuit vogelvluchtperspectief. 103
74 Verenigingen 105
75 Dr Alphons Vossen 107
76 Waterwerken 108
77-79 Weert 111
80 Ziekten en honger 114
81 Zorgcentrum