Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur

Bestuur:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:
Marlies Franssen
Wilhelminasingel 241 A
6001 GS   Weert

Bestuursleden:
Theo Burgers
Staat 24
6031 CN  Nederweert

Siem Peters
Burg. Greijmansstraat 41
6031 CN  Nederweert

Johan Slabbers
Schreursveld 31
6092 NP  Leveroy