Historische wandeltocht Ospel

Historische wandeltocht Ospel

Monumentenroute over Ospel
De Heemkundevereniging Nederweert en de Dorpsraad Ospel verzorgen rondleidingen door de dorpskern van Ospel waarbij een groot aantal historische plekken bezocht worden en voorzien van een toelichting.

Hoewel er al honderden jaren lang mensen in de Peel kwamen (vooral voor de turf), wordt Ospel pas in 1612 voor het eerst genoemd in een akte. Het duurt dan nog tot 1775 voordat we Ospel voor het eerst op de landkaart 

 

 

 

(Ferrariskaarten)  tegenkomen.  De oudste gebouwen van Ospel dateren dan ook van die periode. Hiervan is weinig meer terug te vinden. Van latere tijden zijn nog veel herkenbare zaken van historische betekenis overgebleven. Zoals de unieke pastorie, kapelanie en de kerk. Maar ook molen de Korenbloem, het huis van het hoofd der school en de kapel aan de Klaarstraatzijweg zijn hier voorbeelden van. Ongeveer 20 objecten van historische/heemkundige betekenis worden tijdens de wandeling bezocht cq iets over verteld.

Wilt u meer weten over de historie van Ospel of over bepaalde oudere gebouwen of gewoon voor de gezelligheid wandelen over Ospel, neem dan contact op met de Heemkunde Vereniging Nederweert of de Dorpsraad Ospel.

Historische wandeltocht Ospel

De rondleidingen, onder leiding van een deskundige gids, worden op verzoek gehouden en in onderling overleg kan het tijdstip alsmede de duur van de rondleiding bepaald worden.
Informatie of maken van afspraken:

Heemkunde Vereniging Nederweert
e-mail: Info@HeemkundeNederweert.nl