Blog

Blog

Zaterdag 22 september, vanaf 13.00 uur. Middagprogramma met een bezoek aan het museum van Heemkundevereniging de Roerstreek, de Romaanse Basiliek te St Odilienberg en de priorij Thabor (zusters Kanunnikessen) in St Odilienberg.  

Historisch overzicht van activiteiten. 2017.12.19      Culturele avond met medewerking van Jos Meersmans met zijn voordracht over musicus en componist Handel. Geen verslag 2017.09.16      Excursie naar Museum Huis Doorn. 2016.11.15      Met Eynderhoof op zoek naar geschiedenis, verhalen en anekdotes door Jan Vaes. 2016.09.18      Excursie naar Wessem. 2015.09.20      Bezoek aan het Franciscus Huis, het Fatima Huis en Antje van de Statie, Weert 2015.07.07      Gluren bij de Buren in Leveroij. 2014.09.14     

Historisch overzicht van lezingen. 2019.02.26     De wolf komt terug. Lezingen van Wim Tegels Vlodrop (wolvenspecialist) en Hubert Mackus GS Limburg. (geen verslag) 2018.12.18     Gerardus lezing, “van misdienaar tot cultuurkatholiek” door Gerard Kessels. 2018.11.20     Lezing door Theo Schers over het einde van de eerste Wereld Oorlog en de gevolgen voor de regio Weert. 2018.10.30     Lezing door Peter Korten over het van Horne jaar 2018, het leven van Philips van Horne

Stichting Orgelkring Nederweert Nederweert, 10 april 2018

Orgelkring Nederweert
Dames en Heren, Hierbij nodigen wij U uit namens de Heemkundevereniging en de Orgelkring voor een heel bijzondere bijeenkomst op: Dinsdagavond 24 april om 20.00 uur Sint-Lambertuskerk te Nederweert. Onderwerp: Verleden, heden en toekomst van de Nederweerter orgels en in het bijzonder die van ons monumentale Clerinxorgel. Globaal programma: 20.00 uur start bijeenkomst. Inleiding door Drs.

Hierbij nodigen wij U uit namens de Heemkundevereniging en de Orgelkring Nederweert voor een heel bijzondere bijeenkomst op: Dinsdagavond 24 april om 20.00 uur Sint-Lambertuskerk te Nederweert. Onderwerp: Verleden, heden en toekomst van de Nederweerter orgels en in het bijzonder die van ons monumentale Clerinxorgel. Globaal programma. 20.00 uur start bijeenkomst. Inleiding Roger van Dijk over het Clerinxorgel, de bouw, historie en de restauratie van het orgel. Pauze. Theo Hes zal een miniorgel concert geven.

Inventarisatie archief Cor Janssen in bezit bij de Heemkundevereniging Nederweert. ( door Teun Scheijven en Jeanne Heynen-Kessels) Inhoudsopgave; 01 Plan van aanpak (geen inhoud) 02 Klein alfabet. Blz 3 03 Archeologie.

http://www.heemkundenederweert.nl/speciale-aandacht/ledenbijeenkomst

De Zuid-Willemsvaart, de moeder van alle kanalen in Oost-Brabant en Limburg. In deze lezing van Cees Verhagen uit Someren kwamen veel aspecten aan de orde, zoals de gravers, de bouwers, de vele alternatieve plannen en het geruzie met België over het Maaswater. De lange voorgeschiedenis, waarin de rivieren de Maas, de Dommel, de Aa, de Dieze en het Grand Canal du Nord (aangelegd door Napoleon) een rol hebben gespeeld werden besproken en waarom het kanaal

Weerter en Nederweerter soldaten in dienst van Napoleon. Verslag van de lezing van Joost Welten gehouden op dinsdag 20 oktober 2015. ( Joost Welten, geboren in Weert is gepromoveerd op het onderwerp “In dienst van Napoleons Europese droom”.) Als gevolg van een strenge winter in 1794/1795 kreeg de strijd van Napoleon tegen Holland een vreemde wending. Eind 1794 had Napoleon Limburg en Brabant al veroverd op Holland en normaal gesproken zou als gevolg van de

Onderdrukking van de plattelandsbevolking in de 80 jarige oorlog Lezing Jacques Verstraelen op 24 maart 2015 Voor eenieder die tot nu toe dacht dat het wereldbeeld van de Nederweert bevolking in de 16e eeuw slechts beperkt was tot de eigen contreien zal de lezing van Jacques Verstraelen ervoor gezorgd hebben dat dit beeld grondig herzien is. Aan de hand van onderzoek in historische documenten, rechtbankverslagen en andere  bronnen werd duidelijk gemaakt  dat het Weerterland in

Lezing door Henk Hermans gehouden op 20 januari 2015. Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801). In de periode 1500-1550 was de toestand in de katholieke kerk zeer slecht. In de katholieke kerk heerste grote wanorde en wellicht mede daardoor was het protestantisme sterk in opkomst. Er was een periode dat er twee pausen waren ( een in Rome en een in Avignon), priesters hielden zich niet aan het celibaat en leefde samen met vrouwen

Tekst: H. Jansen, Foto’s: T. Geuns

Verslag van de lezing op 23-10-2013 door Peter Geuskens

Banditisme in Midden- en Noord-Limburg in de 18e eeuw

In de middelste decennia van de 18e eeuw heerste er in onze streken grote armoede. De talrijke oorlogen die gepaard gingen met plunderingen door langstrekkende legers en deserteurs

Excursie naar Hilvarenbeek zondag 16 sept. 2012 Tekst : H. Jansen, foto’s: T. Geuns, S. Vossen Op zondag 16 sept. 2012 vond de jaarlijkse excursie van de Heemkundevereniging Nederweert plaats. Dit jaar ging de reis naar Hilvarenbeek met een bezoek aan het museum de Dorpsdokter en de Heemtuin D’n Doornhof. Met het oog op veiligheid was als opstapplaats gekozen voor het Raadhuisplein i.p.v. de Pinnenhof. Helaas was niet gerekend op het evenement “Nederweert

Als opening van het seizoen 2011/2012 bezocht Heemkundevereniging Nederweert abdij St. Benedictusberg te Mamelis. Tekst: L. Vossen- Creemers; Foto’s: T. Geuns De belangstelling voor deze excursie was groot. Op zondag 11 september om 11.45 uur vertrokken 65 deelnemers naar Mamelis. Onderweg werden we door de voorzitter al een beetje voorbereid  op de komende excursie. In Mamelis aangekomen werden we door Frater Lambertus Moonen, een oud Nederweerter dorpsgenoot, welkom geheten in het klooster St Benedictusberg.