Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010
Heemkundevereniging Nederweert

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Hein Jansen
Penningmeester: Marie-Luciën Geuns-Schroeten
Secretaris: Lies Vossen-Creemers
Leden: Siem Peters, Henk Hermans

Ledenbestand:

Er zijn in 2010 2 leden van onze vereniging overleden. Onze oud-voorzitter en erelid Cor Janssen op 1 april 2010, Jan Korsten op 11 april 2010
Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2010:

Totaal aantal leden 161 leden
Waarvan 157 betalende leden
4 niet betalende leden (collega-verenigingen enz.)

Nieuwe aanmeldingen in 2010 18 leden
Afmeldingen in 2010 7 leden

Financiën:

Zie financieel overzicht
De contributie voor 2010 bedroeg € 10, – en € 5,- voor partner
In 2010 hebben wij sponsoring aangevraagd bij de Rabobank, dit verzoek is ook door de Rabobank ingewilligd, zie het financieel overzicht. Ook voor 2011 hebben wij weer sponsoring aangevraagd.

Schenkingen:

We hebben een groot aantal foto’s, dia’s, glasnegatieven en diverse andere archiefstukken ontvangen van Wies Janssen-de Kan, waarvoor wij haar zeer dankbaar zijn. Op een passende manier hebben wij haar onze dank overgebracht.

Activiteiten bestuursleden:

Het bestuur was aanwezig bij de uitvaart van Cor Janssen.
Siem bezocht de vergaderingen van Monumentencontact.
Siem is lid van de Molenstichting.
Siem en Piet verzorgen de verspreiding van de convocaten, wat ons veel portokosten bespaart.
Siem en Lies bezochten de dag van de vrienden van Eynderhoof.
Onze voorzitter Hein Jansen is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.
Henk en Lies bezochten de Gezamenlijke Heemkundedag te Haelen.
Hein en Lies waren aanwezig bij de presentatie van het jubileumboek 40 jaar woningvereniging Nederweert.
Het bestuur heeft zich ingezet voor behoud van kapelletje en plaquette van het zorgcentrum St. Joseph, dat in maart 2011 afgebroken wordt. Ook heeft het bestuur zich ingezet voor behoud van andere historische kenmerken van het zorgcentrum.
Het bestuur heeft een aanvraag ingediend bij de monumentenwacht voor renovatie van het Rokes Kapelke te Leveroy.

Werkgroep Genealogie:
het verslag van de werkgroep is als bijlage bijgevoegd

Activiteiten voor de leden:

datum activiteit deelnemers
19-1-2010 Vertelavond met Jan Vaes, Hub Verdonschot, Mw.van Gemert- Stockmans, Siem Peters, Will Knapen, Drie-jo & Co 136 personen
23 -2 2010 Jaarvergadering met na de pauze film het boerenleven rond 1935 70 personen
23-3-2010 Ospel in de 20e eeuw door Henk Hermans 69 personen
19-9-2010 Excursie naar Kasteel Daelenbroeck 49 personen
26-10-2010 Jubileumavond met medewerking van Sjef Geuns, Johan Slabbers, Frits Knapen en Henk Verheyen. 149 personen
23-11-2010 Kruisen en Kapellen door Sjra Vossen 65 personen
21-12-2010 Vertel/ culturele avond met medewerking van Mw.van Gemert-Stockmans, Mw. Goertz-Geraeds, Jarra Schroijen en Fleur Moonen, accordeon-ensemble Virtuosa. 75 personen

Reacties zijn gesloten.