Jubileumavond 30 jaar Heemkundevereniging Nederweert.

Jubileumavond 30 jaar Heemkundevereniging Nederweert.

Jubileumavond Heemkundevereniging Nederweert, dinsdag 26 oktober 2010

Bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan opende onze voorzitter Hein Jansen de bijeenkomst, waarna hij de gebeurtenissen van de laatste 5 jaar kort in herinnering bracht.

Daarna bedankte hij mw Janssen-de Kan die het heemkundig archief van de overleden erevoorzitter Cor Janssen ter beschikking van de vereniging heeft gesteld.

Vervolgens werd de nieuwe strooifolder  ten doop gehouden. Dank zij de gewonnen 2e prijs uitgeschreven door het nieuwe bedrijf  “Aan Vijftien Vormgeving” was het ontwerp van de folder gratis uitgevoerd. De strooifolder werd met applaus ontvangen.

Hierna was het woord aan de gastsprekers die uitgenodigd waren om het onderwerp van de avond “Hoe kijken de kerkdorpen aan tegen De Straot” *) vanuit hun leefgemeenschap te beschrijven.

Als eerste kwam Johan Slabbers aan het woord, die onder het motto ‘Als eerste los van de H.Lambertus’ schetste hoe het meest afgelegen kerkdorp Leveroy op het punt gestaan heeft om zich los te maken van Nederweert. Dank zij Napoleon is dit niet doorgegaan. Maar Leveroy, verdeeld over drie gemeentes (Nederweert, Heythuysen en Baexem), voelde zich nooit tot De Straot aangetrokken, zelfs qua taal voelde men zich in De Straot niet thuis. Maar bij de laatste herindeling kozen de inwoners van Leveroy desondanks voor Nederweert.

Daarna gaf Frits Knapen de gevoelens weer van de bewoners van Schoor-Roeven-Kraan weer die door de kanalen afgescheiden zijn van De Straot. Frits had gekozen als titel voor zijn voordracht ‘Windj in nao De Straot; windj oppe rök nao Luuëke.’ Hij schetste hoe zijn buurtschap meer op Leuken georiënteerd was. Frits hoefde zelfs niet als voorbidder op te treden tijdens de processie, omdat zijn vader vond dat ze niet tot De Straot behoorden. Maar na zijn huwelijk met een meisje uit De Straot woont hij hier tot volle tevredenheid al meer dan 50 jaar.

Na de pauze kwam Sjef Geuns aan het woord die vertelde hoe hij na zijn aanstelling als ambtenaar bij de gemeente Nederweert, volgens een tante nu wel in De Straot zou komen te wonen. Sjef is op Doospel blijven wonen al mag hij nog steeds namens de gemeente Nederweert huwelijken voltrekken. Wel heeft hij op het gemeentehuis de fijne nuances leren kennen hoe iemand van De Straot aankijkt tegen die van buiten. Dus Sjef kan zich verplaatsen zowel in de inwoners van De Straot als die van daar buiten. Dus had hij gekozen voor de titel ‘Feitelik geine kiêk op.’

Als laatste schetste Henk Verheijen de ontwikkeling van Eind van de Steentijd tot heden: Hoe de pastoor en de middenstand uit De Straot de stichting van de parochie Eind tegen werkten, bang centen mis te lopen. Desondanks is in Eind een eigen school en kerk gekomen. En gezien de ontwikkelingen in Eind zoals Eynderhoof en Festeynder zou het wel kunnen dat De Straot misschien wel een beetje tegen Eind opkijkt, niet voor niets had hij voor zijn voordracht gekozen voor de titel ‘We zijn een heel “eind” gekomen.’

Op het einde van de avond met ca. 140 bezoekers kon de voorzitter de gastsprekers voor hun zeer geslaagde bijdrage bedanken.

*) ‘De Straot’ was in Nederweert de kern van het dorp rond de St Lambertus kerk waar de notabelen en middenstanders woonden; zij liepen op schoenen, “die van buiten” liepen op klompen

Foto’s: T. Geuns

 

 

Reacties zijn gesloten.