Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011
Heemkundevereniging Nederweert

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Hein Jansen
Penningmeester: Marie-Luciën Geuns-Schroeten
Secretaris: Lies Vossen-Creemers
Leden: Siem Peters, Henk Hermans, Theo Burgers

Ledenbestand:

Er zijn in 2011 8 leden van onze vereniging overleden.
Thieu van Deursen, Windestraat 28, Ospel, 21 jan.2011
Harry Beerens, Wikkestraat 11, Ospel, 22 februari 2011
Thieu Nies, Hoofstraat 4, Nederweert, 9 maart 2011
Jac van den Heuvel, Kapelaniestraat 25B16, Nederweert, 26 april 2011
Piet Verheijen, Laonepaât 15, Ospel, 16 juni 2011
Mevr. Moonen-van Hulsen, Bloemerstraat 3, Nederweert, 10 juli 2011
Peter Peerlings, Wilhelminastraat 7, Nederweert, 25 sept. 2011
Mevr. Toos Gielen-Verdonschot, Kapelaniestraat 25B11, Nederweert, 2 dec.2011

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2011:

Totaal aantal leden 171 leden
Waarvan 167 betalende leden
4 niet betalende leden (collega-verenigingen enz.)

Nieuwe aanmeldingen in 2011 15 leden
Afmeldingen in 2011 5 leden

Financiën:

Zie financieel overzicht
De contributie voor 2011 bedroeg € 10, – en € 5,- voor partner
In 2011 hebben wij sponsoring aangevraagd bij de Rabobank, dit verzoek is ook door de Rabobank ingewilligd, zie het financieel overzicht. Ook voor 2012 hebben wij weer sponsoring aangevraagd.

Activiteiten bestuursleden:

Siem bezocht de vergaderingen van Monumentencontact.
Siem is lid van de Molenstichting.
Siem en Piet verzorgen de verspreiding van de convocaten, wat ons veel portokosten bespaart.
Het bestuur was aanwezig op de dag van de vrienden van Eynderhoof.
Onze voorzitter Hein Jansen is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.
Vrijwilligers van de vereniging hebben een dorpswandeling voor het LKV verzorgd.
Bestuursleden bezochten de ingebruikname van het olieslagwerk van de molen Windlust op Roeven.
Het bestuur bezocht de inspiratiebijeenkomst voor historische- en heemkundeverengingen.

Werkgroep Genealogie:
De werkgroep telt 19 leden.
De groep is in 2011 4 x bij elkaar gekomen, met de volgende onderwerpen:
19 jan. Bespreking en uitwisseling gegevens kwartierstaten.
15 juni Woongeschiedenis, project van de heemkundevereniging Oos Near.
19 okt. Bespreking bronnen met betrekking tot stamboomonderzoek.
21 dec. Woongeschiedenis door Tom Geuns en aandacht aan het verklaren van bijnamen.

Activiteiten voor de leden:

datum activiteit deelnemers
18-1-2011 Presentatie oude films van Nederweert door Henk Hermans en Sjef Geuns, een films afscheid burgemeester Spierts en een film van de studentenclub uit 1967 105 personen
8-2 2011 Natuur in Nederweert, Henk Verheyen houdt een diapresentatie over het Sarsven 107 personen
15-3-2011 Jaarvergadering met na de pauze lezing door Hein Jansen over geneeskunde in de vorige eeuw in Nederweert 84 personen
11-9-2011 Excursie naar Abdij St.Benedictusberg van frater Willy Moonen 64 personen
4-10-2011 Lezing door Noud Peters. Over walvissen en mastodonten in deze streken – lang voordat de Peel er was. 70 personen
8-11-2011 De geschiedenis van de Stokershorst door Jan Verkennis 95 personen
6-12-2011 Lezing Klinkende Munt, de geschiedenis van het geld door Joost Welten. 65 personen

Reacties zijn gesloten.