De Limburgse mijnen en het wonen van de mijnwerkers in onze mijnstreek”

De Limburgse mijnen en het wonen van de mijnwerkers in onze mijnstreek”

“De Limburgse mijnen en het wonen van de mijnwerkers in onze mijnstreek”

Lezing met dia’s door Sjef Maas op 02 oktober 2012

Tekst : H. Jansen

Sjef Maas heeft als mijnhistoricus veel publicaties over de mijn het licht doen zien. Daarnaast zijn van zijn hand boeken verschenen over sociale woningbouw en speciaal over de huisvesting van mijnwerkers.

Als voormalig bedrijfsarchivaris van de koepel van woningcorparaties heeft hij o.a. zijn medewerking verleend aan het jubileumboek van de Woningvereniging Nederweert bij het veertigjarig bestaan in 2010.

Er lag een keur aan boeken, tijdschriften en documenten over het onderwerp ter inzage. Ook werd het jubileumboek van Woningvereniging Nederweert tegen sterk gereduceerde prijs aangeboden.

Na deze inleiding volgde een treffende diapresentatie over de mijnen en vooral over de huisvesting van de medewerkers, van hoog tot laag.

Opvallend waren de ruggelings aan elkaar gebouwde huizen met ruime voortuinen. Duidelijk is hier de Waalse invloed te zien, zoals wij dat hier ook kennen van de arbeiderswoningen bij de zinkfabriek in Budel.

Ook was de strakke regie van bovenaf herkenbaar die met de beste bedoelingen zeer dirigistisch te werk ging. Alles voor het volk, niets door het volk.

Vele aanwezigen vonden aanknopingspunten met hun verleden, wat altijd leuk is.

Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat Mgr.dr. Henri Poels de vereniging “Ons Limburg” oprichtte. Dat was een katholieke centrale van woningverenigingen in Limburg. Deze vereniging had innige banden met de architect Jan Stuyt die beeldbepalende gebouwen in Zuid-Limburg heeft neergezet.

Sjef Maas deed een oproep om materiaal (boeken, brochures, brieven e.d.) de mijnen betreffende, hem ter beschikking te stellen. Uiteraard als men er geen moeite mee heeft er afstand van te doen. In zo’n geval kunt u het materiaal bij de voorzitter Hein Jansen afgeven, die zorgt dan voor doorgeleiding.

Al met al een geslaagde avond.

Ambachtsschool Heerlen

Corneliuskerk Heerlerheide

Voormalige mijnwerkerswoningen Molenberg, Heerlen

 

Reacties zijn gesloten.