Landmijnen in en om de Groote Peel

Landmijnen in en om de Groote Peel

Op dinsdag 21 maart 2023 hield Jan Wijdemans een lezing over landmijnen in en na de tweede wereldoorlog in de Peel.

De presentatie “Landmijnen in en rond De Groote Peel” ging over een intens menselijk drama binnen het drama van een oorlog. Tussen Groesbeek en Venlo en van de Maas tot Nederweert is langdurig gevochten van september tot in december 1944. Echter de oorlog in de gebieden met landmijnen ging daarna gewoon door tot ver na de bevrijding…. Het gebied, met in het midden De Groote Peel, dat met zijn dorpen binnen het kanalenkwadrant van de Zuid Willemsvaart, Helenavaart en de Noorder Vaart is gelegen, heeft ook zijn eigen geschiedenis. In dit gebied is tussen september en december 1944 voortdurend strijd is gevoerd waarbij Engelsen, Schotten, Duitsers en Amerikanen afwisselend het gebied veroverden en heroverden. Naast een strijd met artillerie, tanks en ander oorlogsmaterieel is hier veelvuldig gebruik gemaakt van landmijnen. Na de oorlog zijn in het gebied Meyel en Ospel 140.000 landmijnen geruimd. Een geluk was dat de Duitsers goed gedocumenteerd hadden waar deze landmijnen gelegd waren. Deze documentatie is later door de geallieerde ontdekt waardoor het ruimen gemakkelijker was. Maar er waren ook niet geregistreerde mijnen. Daarnaast gebeurde er al veel ongelukken voordat men aan het ruimen was toegekomen. Hierbij vielen voornamelijk burgerslachtoffers. Dit laatste heeft ook een onuitwisbare indruk op de lokale burgergemeenschap gemaakt.  In Asten 33 doden, Meyel 20 en in Nederweert 32 ( voornamelijk op Budschop, Eind en Ospel). Deze presentatie richtte zich op het gebruik van landmijnen in het algemeen, met in het bijzonder de grillige inzet van dit wapen in en bij dorpen rond De Groote Peel.  De presentatie ging ook in op de gebruikte typen landmijnen en hun technieken zowel als het humanitaire effect dat pas in de laatste decennia, na 75 jaar bevrijding, echt gezien is. Eerst ver na de 2eWO is er onder de vlag van de Verenigde Naties erkenning gekomen voor het humanitair leed door landmijnen in de vorm van een wereldwijd protocol dat het gebruik van die vorm van oorlog voeren verbiedt.

 

Jan Wijdemans  is zelf als explosieven opruimer binnen Defensie (luchtmacht) actief geweest in Nederland en bij vredesoperaties. Ook was hij technisch adviseur op zijn vakgebied in Geneve voor de Nederlandse diplomatieke post bij de Verenigde Naties aldaar.

 

Reacties zijn gesloten.