Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012
Heemkundevereniging Nederweert

Bestuur:

Voorzitter: Hein Jansen
Penningmeester: Marie-Luciën Geuns-Schroeten
Secretaris: Theo Burgers
Leden: Siem Peters Strateris,
Henk Hermans,
Siem Peters Burg.Greymansstraat.

Ledenbestand:

Er zijn in 2012 3 leden van onze vereniging overleden.
Jan Coolen, Ribesstraat 50, Nederweert op 5 januari 2012.
Sjeng van Gemert, Staat 33, Nederweert op 17 januari 2012.
Hub Verdonschot, Hortensiastraat 22, Nederweert op 1 november 2012.

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2012:

Totaal aantal leden 173 adressen (leden + gezinsleden)
Waarvan 170 betalende leden
3 niet betalende leden (collega-verenigingen enz.)

Nieuwe aanmeldingen in 2012 6 adressen
Afmeldingen in 2012 4 leden

Financiën:
Zie financieel overzicht.
De contributie voor 2012 bedroeg € 10,00 en € 5,00 voor partner
In 2012 hebben wij sponsoring aangevraagd bij de Rabobank, dit verzoek is ook door de Rabobank ingewilligd, zie het financieel overzicht. Ook voor 2013 hebben wij weer sponsoring aangevraagd.

Activiteiten bestuursleden:
Onze voorzitter Hein Jansen is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.
Siem bezocht de vergaderingen van Monumentencontact.
Siem is lid van de Molenstichting.
Siem Peters, Piet Heldens en Lies Vossen-Creemers verzorgen de verspreiding van de convocaten.
Het bestuur was aanwezig op de dag van de vrienden van Eynderhoof.

Werkgroep Genealogie:
De werkgroep bestond einde verslagjaar 2012 uit 21 leden.
Er zijn 4 bijeenkomsten gehouden waarbij de opkomst varieerde van 13 tot 19 personen.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest;
– Stamboomonderzoek voor beginners.
– Iedere bijeenkomst kwam het onderwerp, problemen bij stamboomonderzoek, aan de orde. Door van elkaar te leren zijn veel problemen op te lossen.
– Raadplegen bronnen. Welke bronnen zijn te raadplegen en hoe. De inventarisatie die hiervoor gemaakt is, is op de website van de vereniging geplaatst.
– Namen en bijnamen. Aan de hand van het boek Nederweerts verleden “Namen en bijnamen” zijn bijnamen verklaard.
– Project bewoningsgeschiedenis. Tom Geuns heeft het Sittards project “Aezel” toegelicht alsmede de stand van zaken in onze regio behandeld.
– Inleiding van Frits Knapen over Schoor, Roeven en Kraan en dan toegespitst op namen en bijnamen.

Werkgroep Kruisen en Kapellen
De werkgroep van de Heemkundevereniging heeft het onderhoud van:

Kruis LB 2866: het kruis op het einde van de Colusdijk, ter herdenking van de ter plekke omgekomen vliegtuigbemanning tijdens WOII.

Kruis LB 2867: Het kruis in de Houtsberg ter herdenking van de Nederlandse militairen omgekomen in de meidagen van 1940.

Het monument bij het bezoekerscentrum de Pelen op de Moostdijk, ter herdenking aan de omgekomen vliegtuigbemanningen boven de Groote Peel tijdens WOII.

Verder heeft de werkgroep de aanvraag ingediend voor restauratie van het oorlogsmemorie kruis LB 2862 op de T splitsing van de Bergdijk en de restauratie van LB 3287 de Rokeskapel op de Deckerstraat te Leveroy. Beide aanvragen zijn gehonoreerd en de restauratie is in 2012 door de Monumentenwacht Limburg uitgevoerd. De eigenaren hebben het toekomstige onderhoud overgenomen. Als eigen bijdrage heeft de eigenaar van de Rokeskapel een gedeelte van de restauratie o.a. het Mariabeeld en de achterzijde voor zijn rekening genomen. Het kruis en de kapel zijn de moeite waard om ze tijdens een fietstocht even te bekijken.

Tot slot was de werkgroep betrokken bij de plaatsing van een memoriekruis ter herinnering aan de verwijderde Mariakapel op de hoek Moesemansstraat en Mgr Kreijelmansstraat.
Op 19 augustus 2012 is het kruis gezegend en ondanks de hitte (36o) waren hier ca.
200 mensen aanwezig.

Op de site van de Vereniging Kruisen en kapellen Limburg kunt u bij het intypen van de genoemde LB nrs foto’s genomen tijdens de inventarisatie bekijken.

Activiteiten leden:

datum activiteit deelnemers
10-1-2012 Geschiedenis Weerter kermis komt tot leven in de serie “Weert zoals het was”. 73 personen
7-2 2012 Henricus Hubertus Hermans (1798-1862) Van molenaar tot bedelaar. Door Henk Hermans. 66 personen
20-3-2012 Jaarvergadering met na de pauze lezing door Harrie Rooyakkers over het olieslagwerk in de molen de Windlust op Roeven. 65 personen
3-7-2012 Gluren bij de buren op Ospel, georganiseerd door de heemkundevereniging en LGOG de Aldenborgh. 225 personen
16-9-2012 Excursie naar Museum geneeskunde te Hilvarenbeek en de Heemtuin in Hilvarenbeek. 54 personen
2-10-2012 Lezing woningbouw in Limburg en Nederweert door Sjef Maas. 95 personen
6-11-2012 Lezing oorlog ’40-’45 door Niek Hendrix. 85 personen
4-12-2012 Culturele avond met optreden door Jos Meersmans
‘in liefde misleid’. 55 personen

Reacties zijn gesloten.