Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013
Heemkundevereniging Nederweert

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Hein Jansen
Penningmeester: Marie-Luciën Geuns-Schroeten
Secretaris: Theo Burgers
Leden: Henk Hermans
Siem Peters jr
Johan Slabbers

Ledenbestand:

Er zijn in 2013 4 leden van onze vereniging overleden.
Toos Knapen-Zwartjens, Burg.van Udenstraat 9,
Martha Beerens-Breukers, Wikkestraat 11,
Peter Jongen, Helmondseweg Weert,
Mevr.L. Knapen-de Wit, Rooseveltstraat 34.

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2013:

Totaal aantal leden 169 Adressen (leden + gezinsleden)
Waarvan 166 betalende leden
3 niet betalende leden (collega-verenigingen enz.)

Nieuwe aanmeldingen in 2013 2 adressen
Afmeldingen in 2013 6 leden

Financiën:
Zie financieel overzicht
De contributie voor 2013 bedroeg € 10,00 en € 5,00 voor partner.
In 2013 hebben wij sponsoring aangevraagd bij de Rabobank, dit verzoek is ook door de Rabobank ingewilligd, zie het financieel overzicht. Ook voor 2014 hebben wij weer sponsoring aangevraagd.
In 2013 hebben wij ook sponsoring aangevraagd bij het Rabobank Dichterbij fonds, deze is gehonoreerd in een bijdrage voor de aanschaf van o.a. een laptop en een beamer.

Activiteiten bestuursleden:
Onze voorzitter Hein Jansen is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.
Siem Peters sr., Piet Heldens en Lies Vossen-Creemers verzorgen de verspreiding van de convocaten.
Een delegatie van het bestuur was aanwezig op de dag van de vrienden van Eynderhoof.
Een delegatie van het bestuur was aanwezig op het symposium te Rolduc ter gelegenheid van het activeren van de website ‘Kerkvisitaties in het oude Bisdom Roermond’.

Activiteiten leden:

datum activiteit deelnemers
15-1-2013 Geschiedenis van het onderwijs in Nederweert door Lies Vossen en Jeanne Heijnen. 65 personen
19-2 2013 Indiëgangers door Jan van Boeijen en René Vos. 75 personen
12-3-2013 Jaarvergadering met na de pauze de lezing: De imkerij en het belang van de bijen voor mens en natuur, door Jan Caris. 52 personen
15-9-2013 Excursie naar het klokkenmuseum in Asten. 30 personen
8-10-2013 Lezing door Dr.Hans van de Broek. ‘Koorts en Honger’. 70 personen
12-11-2013 Lezing door Peter Geuskens Banditisme in Midden-Limburg. 80 personen
17-12-2013 Culturele avond Annie Schreuders-Derks over religieuze beleving in de Limburgse volkscultuur. personen

Werkgroep Genealogie

Aantal deelnemers.
Het aantal deelnemers is onveranderd gebleven op 19.
De werkgroep is in het verslagjaar 4 maal bij elkaar geweest en wel op 20 februari, 15 mei, 18 september en 20 november. De opkomst varieerde van 12 tot 16 personen.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest;
– Iedere bijeenkomst kwam het onderwerp, problemen bij stamboomonderzoek, aan de orde. Door van elkaar te leren zijn veel problemen op te lossen.
– Toelichting op het computerprogramma Gens Data Pro door het lid Frans Veugen.
– Namen en bijnamen. Aan de hand van het boek Nederweerts verleden “Namen en bijnamen” zijn bijnamen verklaard.
– Project bewoningsgeschiedenis. Tom Geuns heeft het Sittards project “Aezel” toegelicht alsmede de stand van zaken van het project in onze regio regelmatig aan de orde gesteld.
– Deelname aan het Derde Limburgse Kwartierstatenboek. Meerdere leden van de werkgroep nemen hier aan deel.
– Toelichting op het computerprogramma Aldfear door het lid Peter Vossen.
– Genealogie en de mogelijkheden via internet. Inleiding door dhr Fred Baltus bestuurslid sectie Genealogie van het LGOG.

Reacties zijn gesloten.