Culturele avond

Culturele avond

Tekst: H. Hermans foto’s: T. Geuns
Culturele avond Heemkundevereniging Nederweert op 16 december 2014.

Na verwelkoming door de voorzitter wordt het woord verleend aan de heer Anton Kirkels, lid van de Provinciale Staten en fractiespecialist op o.a. cultuur en monumenten. Vanuit deze hoedanigheid wil de heer Kirkels graag in gesprek met de kiezer.

Het Provinciale Cultuurbeleid 2012-2016 is gericht op het tot stand brengen van een verbinding van cultuur met landschap, toerisme en recreatie.   Monumenten moet worden ontdaan van hun stoffige imago. Er dient beleving van uit te gaan om een maatschappelijk draagvlak te creëren. Dat kan dan weer leiden tot werkgelegenheid.

De insteek is behoud en herbestemming van religieus erfgoed onder het motto : “Er is geen mooier monument dan een levend monument”.

Het “amendement Kirkels” heeft er toe geleid dat de provincie 5 miljoen euro ter beschikking stelt voor ondersteuning van cultureel en religieus erfgoed. Concreet krijgen  komend jaar 23 kerken of kloostergebouwen financiële hulp.  Als vervolg hierop zal de regeling gericht gaan worden op monumenten uit de wederopbouwperiode Zoals bijvoorbeeld het openlucht theater de Lichtenberg in Weert.

In het op deze inleiding volgend zaalgesprek ontspon een levendige discussie en informatie uitwisseling over oude boerderijen, de waterkrachtcentrale, de kerktoren van Ospel en onze molens.

Daarna informeerde onze secretaris Henk Hermans ons over het resultaat voor onze vereniging van de nieuwe sponsorsystematiek van de  Rabobank Weerterland en Cranendonck (€75000). Hierbij kunnen leden van die bank stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging(en). Aan de hand van het totaal aantal uit gebrachte stemmen wordt het bedrag per stem berekend (€2,58).  Vervolgens bepaalt het aantal stemmen dat op een bepaalde vereniging is uit gebracht de hoogte van het sponsorbedrag.  Onze vereniging verwierf  91 stemmen en daarmee een bedrag van € 234,78.

Dat is fraai, maar kan beter. Volgend jaar komt er €100.000,-  ter beschikking.  Aan de hand van een voorbeeld uit Stramproy liet Henk zien dat er voor HVN meer uit te halen moet zijn.

Daarna was het tijd voor muziek !

Anton Kirkels

Het duo Thera en Niek Sieben namen ons mee terug in de tijd met een nostalgisch muziek- en zangprogramma. Velen konden het niet nalaten voorzichtig mee te zingen of minstens te neuriën.

Maar het klapstuk van de avond was het optreden van ons eigen lid Welly van Nieuwenhoven die met welluidende stem in authentiek Ospels dialect verhaalde over het ontstaan van de kerk in Ospel.

 

Welly van Nieuwenhoven

Alsof dat nog niet genoeg was , sloot Welly zijn verhaal af met een prachtig ook zelf gemaakt lied, daarbij op de gitaar beleid door Niek Sieben.  Om hiervan te bekomen trakteerden Thera en Niek ons op meer vocaal schoons om af te sluiten met een prachtig kerstlied.

 

 

Eén gedachte over “ Culturele avond

Reacties zijn gesloten.

Reacties zijn gesloten.