jaarverslag 2016

jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Heemkundevereniging Nederweert

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:               Hein Jansen
Penningmeester:       Marie-Luciën Geuns-Schroeten

Secretaris:               Henk Hermans

Leden:                    Theo Burgers

Siem Peters

Johan Slabbers

In de algemene ledenvergadering van 15 maart 2016 was geen van de bestuursleden aftredend.

Ledenbestand:

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2016:

Totaal aantal leden 168 adressen (leden + gezinsleden) 224 leden
Nieuwe aanmeldingen in 2016 16 Adressen    18 leden
Afmeldingen in 2016 9 Adressen     10 leden

Er zijn in 2016 drie  leden van onze vereniging overleden.

Financiën:

Zie financieel overzicht.

De contributie voor 2016 bedraagt € 10,00 en € 5,00 voor partner.

De sponsoring van de Rabobank uit het fonds “Samen sterker” heeft  € 316 bedragen.

Activiteiten bestuursleden:

Onze voorzitter Hein Jansen is lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.

Lies Vossen-Creemers verzorgde de verspreiding van de convocaten.

Een delegatie van het bestuur was aanwezig op dag van de vrienden van Eynderhoof .

Activiteiten leden:

datum activiteit deelnemers
12-1-2016 “`t Archief vanne Gezeusters Siem”, inleiding door Siem Peters 150 personen
16-2-2016 Lezing door Cees Verhagen Someren; “De aanleg van de Zuid-Willemsvaart in Nederweert”. 125 personen
15-3-2016 Jaarvergadering met na de pauze lezing door Teun Scheijven inzake de inventarisatie van het archief van Cor Jansen. 65 personen
18.09.2016 Excursie naar Wessem. 25 personen
11.10.2016 Lezing Jan Tindemans over de schrijver Herman Maas 73 personen
    15.11.2016 Lezing Jan Vaes “Met Eynderhoof op zoek naar de geschiedenis, verhalen en anekdotes”. 84 personen
    20.12.2016 Culturele avond met medewerking van Leon Pouls Stramproy met als thema “Verschillen tussen mannen en vrouwen”. 80 personen

Inventarisatie Archief Cor Janssen.

Cor Janssen (oprichter en oud-voorzitter van de Heemkundevereniging) heeft gedurende zijn leven een uitgebreid archief aangelegd  bestaande uit duizenden foto’s, dia’s, negatieven, kopieën uit boeken en tijdschriften,  tijdschriftartikelen, toneelstukken, liederen en kaarten m.b.t. Nederweert. Dit archief is in 2010 door zijn weduwe nagelaten aan de Heemkundevereniging. Op verzoek van het bestuur heeft Teun Scheijven (oud bibliothecaris) samen met Jeanne Heynen-Kessels het archief geordend en beschreven.

Zij hebben het archief ingedeeld in  49 hoofdstukken waardoor alleen al de inhoudsopgave een goede indruk geeft van de veelheid aan onderwerpen die zich in dit archief bevinden. Na de algemene vergadering van de Heemkundevereniging op dinsdag 15 maart 2016 heeft Teun een toelichting gegeven op deze inventarisatie. Het archief bevindt zich ten huize van de voorzitter Hein Jansen en is in te zien. Graag hiervoor een afspraak maken met Hein tel 0495-632893.

Werkgroep Genealogie

Na de algemene vergadering van 15 maart hebben zich een 4-tal leden gemeld voor meer informatie inzake stamboomonderzoek. Met deze leden zijn enkele informatiebijeenkomsten gehouden.

Reacties zijn gesloten.