Lezing Frank Holthuizen Limburg Museum over de collectie bewegend beeld

Lezing Frank Holthuizen Limburg Museum over de collectie bewegend beeld

Lezing Frank Holthuizen, conservator bewegend beeld, van het Limburg Museum Venlo, voor de Heemkundevereniging Nederweert, dd 20 maart 2018.

Voorafgaande aan de lezing werd de Algemene Vergadering gehouden waarbij o.a. het jaarverslag 2017 werd besproken en de jaarrekeing 2017 werd vastgesteld. In de vergadering

bestuurstafel

waren Marie-Lucien Geuns-Schroeten (penningmeester) en Henk Hermans (secretaris) aftredend en statutair niet meer herkiesbaar.

Marlies Franssen werd benoemd tot penningmeester en de functie van secretaris zal later worden ingevuld.

Frank Holthuizen gaf een toelichting op de collectie bewegend beeld van het Limburgs Museum, die is opgebouwd vanaf ca. 1995. De basis lag in een kleine verzameling films over Venlo, gevormd door het vroegere Goltziusmuseum in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de verzameling bevinden zich 1500 films en 2500 producties op video. De films zijn nagenoeg allemaal gedigitaliseerd. Van het video materiaal is nog niets gedigitaliseerd. De opnames zijn gemaakt in heel Limburg in de periode 1910 tot nu, en het gaat om zowel amateurmateriaal als professioneel gemaakte films. Het museum ontvangt opnames uit particulier bezit en van instellingen, en beheert ook de filmcollecties van Limburgse archiefdiensten. Door conservering en digitalisering is het materiaal toegankelijk en wordt de veiligstelling gegarandeerd. De collectie wordt veelvuldig gebruikt voor projecten van het museum maar ook door derden, zoals programmamakers, collegamusea en festivals. In de lezing gaf Holthuizen ook in algemene zin aandacht aan het omgaan met filmcollecties. Hoe zorg je als museum, heemkundevereniging of erfgoedinstelling voor een goed behoud en beheer van deze materialen? Welke impact hebben klimaat, licht en menselijk handelen en welke preventieve maatregelen kun je treffen? Al deze facetten kwamen in deze lezing aan de orde en tevens hoe het Limburgs Museum ondersteuning kan bieden bij deze facetten. In de lezing gebruikte hij ook filmfragmenten uit de collectie, waarbij ook Nederweert en omgeving figureren. Onder meer in voorlichtingsfilms van de LLTB uit 1938 en de Marshallhulp, maar ook de oudste filmbeelden van Limburg. Het betrof opnames uit de periode 1910-1918 gemaakt op de St Servaasbrug te Maastricht.  Ook liet hij enkele filmfragmenten zien uit Venlo uit 1918. Op YouTube zijn ook films te zien en te downloaden.

Als de Heemkundevereniging gaat inventariseren welk oud filmmateriaal er in Nederweert nog beschikbaar is dan kan het Limburgmuseum behulpzaam zijn bij het bewerken.

Voor meer informatie over het Limburg Museum

Reacties zijn gesloten.