Zeer geslaagde avond Heemkunde en Orgelkring Nederweert.

Zeer geslaagde avond Heemkunde en Orgelkring Nederweert.

Zeer geslaagde avond Heemkunde en Orgelkring Nederweert.

Op verzoek van de Heemkundevereniging Nederweert organiseerde de Orgelkring Nederweert dinsdagavond  24 april een informatieve avond in de Sint-Lambertuskerk van Nederweert.

De musicoloog en orgeldeskundige Rogér van Dijk van de Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR) hield een inleiding over  een stukje geschiedenis met betrekking tot  de verbouwing en uitbreiding van het kerkgebouw rond 1840- 1850 en haar interieur.

Speciaal de bouw en werking van het monumentale orgel dat omstreeks 1849 werd geplaatst in deze vernieuwde kerk door Arnold Clerinx uit het Belgische Sint Truiden werd uitgelicht.

Vervolgens gaf Huibert Scheijven, als verantwoordelijke binnen de parochiecommissie voor gebouwen en interieur, een toelichting op de financiële gevolgen van

deze restauratie en de hierbij te volgen gang van zaken.

Zo is inmiddels een actiegroep gevormd uit de parochiecommissie en bestuursleden van de orgelkring die de gang van zaken rond deze restauratie zullen gaan begeleiden; er wordt nog gezocht naar externe versterking van deze groep waarvoor Huibert deze avond dan ook een oproep doet.

Na een korte pauze werd de avond voortgezet met een mini orgelconcert van drie kwartier door de organist van de Martinuskerk in Venlo, Theo Hes.

Hij liet de ruim 100 aanwezigen horen dat ons Clerinxorgel, ondanks de nodige aangebrachte noodverbanden, er nog best mag zijn en dat het na een restauratie weer zeker 70 jaar mee moet kunnen.

In zijn  inleiding gaf de organist ook  aan dat het orgel in de toekomst veel breder ingezet zal  gaan worden;  in de huidige liturgie wordt het, mede door de leeftijden van zangers en het teruglopend aantal  zangkoren, steeds minder gebruikt.

Tijdens het concert vertolkte hij enkele lichte werken van oude meesters zoals Bach en Vivaldi maar daarnaast ook, door hem zelf bewerkte melodieën uit film,  musicals en Tv-series.

De orgelkring had bij wijze van experiment gezorgd voor een aantal bijbehorende filmtrials, iets dat naast de directe beeldverbinding met de organist erg in de smaak viel.

Na afloop van het concert bestond de mogelijkheid om het orgel van binnen en van buiten te bekijken e.e.a. begeleid door deskundige toelichtingen van de organist, de inleider en bestuursleden  van de Orgelkring; hiervan werd nog lang en druk gebruik gemaakt.

Al met al hebben de ruim 100 aanwezigen er desgevraagd een geslaagde, leerzame en plezierige  avond aan overgehouden.

Roger van Dijk

Onze monumentale Sint-Lambertuskerk en veel andere kerken zullen in de toekomst waarschijnlijk  steeds meer multifunctioneel gebruikt gaan en kunnen worden; een voorbeeld hiervan zijn al de orgelconcert(en) die de Orgelkring Nederweert elk jaar houdt.

Ons Clerinxorgel  is evenals de rest van het Sint-Lambertus monument een stuk erfgoed dat in het verleden door onze voorouders met veel pijn en moeite is opgebouwd en waarvan wij als huidige generatie de plicht hebben het zo goed mogelijk te koesteren en over te dragen aan de volgende generatie.

Het pijporgel is een van de weinige “antieke” instrumenten die nog frequent wordt bespeeld. De oudste vermeldingen stammen al uit het antieke Griekenland omstreeks 200 voor Christus.

Theo Hes

In de middeleeuwen rond 1300-1400 werd het toen al sterk verbeterde instrument ook geïntroduceerd in veel kerken voor gebruik tijdens de liturgie. Het orgel was aanvankelijk een erg primitief instrument, maar in de loop van de eeuwen werd de mechaniek steeds verder verbeterd en rond de 17e eeuw ontstond aan het Franse hof van Lodewijk de XIV (de Zonnekoning) een ware orgelcultuur ook voor “niet religieuze” muziek.

De Duitser Gottfried Silberman was onder de indruk en nam deze cultuur mee naar Duitsland waar een eigen orgelcultuur ontstond en hij als orgelbouwer samen met componisten als Buxtehude en J.S. Bach een groot stempel drukte op de verdere Europese ontwikkeling.

Het Clerinxorgel van Nederweert gebouwd omstreeks 1850, is een z.g. mechanisch orgel waarbij, afgezien van de windvoorziening, alles nog werkt volgens de oude orgelbouwkundige principes.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.