Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Heemkundevereniging Nederweert.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Jan Tindemans.
Penningmeester: Marlies Franssen.
Secretaris: vacant.
Leden: Theo Burgers, Siem Peters, Johan Slabbers.

Begin 2020 is voorzitter Jan Tindemans overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Sinds eind oktober is Siem Peters a.i. voorzitter. Hein Jansen en Henk Hermans hebben een aantal mensen benaderd om Jan Tindemans op te volgen als voorzitter.
In de algemene ledenvergadering van 26 maart 2019 was Theo Burgers aftredend. Hij werd door de algemene vergadering bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 4 jaar.
Voor de secretaris is ook nog altijd een vacature. Marlies Franssen neemt een groot deel van die taken waar.

Ledenbestand:
Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2019:
Totaal aantal leden 163 adressen (leden + gezinsleden) 227 leden
Overleden 2019 4 leden
Nieuwe aanmeldingen in 2019 4 adressen 5 leden
Afmeldingen in 2019 14 adressen 17 leden (4 leden zijn overleden)

Financiën:
Zie financieel overzicht
De contributie voor 2019 bedraagt € 10,00 en € 5,00 voor partner.
De sponsoring van de Rabobank uit de “RaboClubSupport”-actie heeft €549,96 bedragen.

Activiteiten bestuursleden:
Namens onze vereniging dachten Siem Peters en Theo Burgers mee over de herdenking van WOII door de gemeente en provincie.
In de gemeentelijke Erfgoedcommissie zit Siem Peters.
Lies Vossen-Creemers verzorgt de ledenadministratie en samen met Sjra Vossen verzorgt ze ook de verspreiding van de convocaten.
Jan Tindemans zat in het actiecomité Restauratie Clerinxorgel Nederweert.
Henk Hermans onderhoudt onze website.

Activiteiten leden:

datum Activiteit deelnemers
26-2-2019 De terugkeer van de wolf in Nederland, en mogelijk ook in Nederweert door Wim Tegels uit Vlodrop, de bekendste wolvenexpert uit Limburg, en Hubert Mackus, die als gedeputeerde verantwoordelijk is voor landbouw en natuur. 95 personen
26-3-2019 ALV met Hoe goed kent U Nederweert? Ludiek onderzoek onder de leden. 45 personen
18-05-2019 Excursie naar St. Odiliënberg, de basiliek en het Streekmuseum Roerstreek. 39 personen
22-10-2019 Lezing over de bevrijding van Nederweert in oktober/november 1944 door Piet van Gog en Leo Crins 83 personen
19-11-2019 Lezing door Henk Hermans over molen de Korenbloem Ospel 72 personen
17-12-2019 Lezing over Sarsven en de Banen/Weerterbos door Henk Heijligers van stichting het Limburgs Landschap 86 personen

Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel.
In het verslagjaar werden de leden van de Heemkundevereniging uitgenodigd voor de excursie naar Henri Chapelle en Oude Pastorie Beek die op zaterdag 17 augustus 2019 plaatsvond. De leden werden ook uitgenodigd voor viering 75 jaar bevrijding op 20 en 21 september.

Nostalgiegroep St Joseph
Voor de Nostalgiewerkgroep van St Joseph werd gedurende het verslagjaar een bijeenkomst verzorgd door Siem Peters over de gezusters Peters op 27 november 2019.

Stichting Orgelkring Nederweert
De restauratie van het Clerinx-orgel vordert gestaag. De financiering van dit project is echter nog niet geheel rond. Daarom was er op 8 december 2019 een benefietconcert met “Bel Canto” en “ZusenZo”. Ook kan men intekenen op het adopteren van een orgelpijp.

Werkgroep digitalisering archief gemeente Nederweert
In het verslagjaar (18 januari) heeft een delegatie van de werkgroep met enkele ambtenaren van de gemeente Nederweert een oriënterend bezoek gebracht aan GMS te Alblasserwaard. GMS is een bedrijf gespecialiseerd in het digitaliseren van archieven en doet veel opdrachten voor overheden. GMS is een van de potentiele bedrijven voor digitalisering van het gemeentearchief.
De gemeente is zich thans aan het beraden over de volgende punten;
– Welke akten c.q. archieven zullen bij voorkeur worden gedigitaliseerd?
– Tot welke datum zal er worden gedigitaliseerd.
Men is zich ook nog aan het oriënteren bij andere gemeenten. In de loop van 2020 zullen er besluiten genomen worden en overgegaan worden tot digitalisering.

Reacties zijn gesloten.