JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2020

Heemkundevereniging Nederweert

Bestuurcsamenstellinq :

Voorzitter:            Henk Geraats

Secretaris:              Ton Rijken

Penningmeester    Marlies Franssen

Leden:                   Theo Burgers

lohan Slabbers

Siem Peters interim

Ledenbestand:

Er zijn in 2020 overleden: 1 lan Tindemans

Aangemeld: 2. Henk Geraats, Ton Rijken

Opgezegd: 8. RietJe Karssen, J Tïndernans, Ans Poels, S.Peters, M. Willekens, Stef Vossen,

Annie Kirschbaum, J.v.d.Linden

Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2020

Totaalaantal leden    158 adressen (leden + gezinsleden) 225 leden

Nieuwe aanmeldingen in 2020        2 Adressen 24 leden

Afmeldingen in 2020                    8 Adressen 8 leden

.

Reacties zijn gesloten.