Archief van
Auteur: Jos Sieben

JAARVERSLAG 2021

JAARVERSLAG 2021

Heemkundevereniging Nederweert Bestuurssamenstelling : Voorzitter:              Henk Geraats Secretaris:              Ton Rijken Penningmeester     Marlies Franssen Leden:                   Theo Burgers lohan Slabbers Siem Peters Ledenbestand: Aangemeld: H. Dierx , T van Houten , W. Mackus , T Sieben en H. Steuten Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2021 Totaal aantal leden                      159 adressen (leden + gezinsleden’) 225 leden Nieuwe aanmeldingen in 2021      5 adressen Afmeldingen in 2021                    6 adressen              …

Lees Meer Lees Meer

JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2020

Heemkundevereniging Nederweert Bestuurcsamenstellinq : Voorzitter:            Henk Geraats Secretaris:              Ton Rijken Penningmeester    Marlies Franssen Leden:                   Theo Burgers lohan Slabbers Siem Peters interim Ledenbestand: Er zijn in 2020 overleden: 1 lan Tindemans Aangemeld: 2. Henk Geraats, Ton Rijken Opgezegd: 8. RietJe Karssen, J Tïndernans, Ans Poels, S.Peters, M. Willekens, Stef Vossen, Annie Kirschbaum, J.v.d.Linden Het ledenbestand van de Heemkundevereniging bedroeg op 31 december 2020 Totaalaantal leden    158 adressen (leden + gezinsleden) 225 leden Nieuwe aanmeldingen in 2020        2 Adressen…

Lees Meer Lees Meer