Bezoek aan het Franciscus Huis, het Fatima Huis en Antje van de Statie, alle te Weert

Bezoek aan het Franciscus Huis, het Fatima Huis en Antje van de Statie, alle te Weert

Tekst: H. Jansen, Foto’s: D. Smolenaers

Zondag 20 september maakte zijn naam waar. Het was prachtig nazomerweer. Velen waren dan ook met de fiets naar Weert getogen.

Franciscus Huis Weert.

In begin zestiger jaren werd op de  Biest de behoefte gevoeld een nieuwe parochiekerk te bouwen. De kerk van het Hieronymus klooster van de paters Franciscanen werd te klein. En zo kon het gebeuren dat er in 1963 naast de bestaande Paterskerk een nieuw kerkgebouw werd neergezet. Twee katholieke kerken pal naast elkaar was nieuws in Nederland en haalde het TV journaal. De verwondering bleek voorspellende waarde in te houden, want binnen één mensenleven werd de kerk ingewijd (1963)  en aan de eredienst onttrokken (2013).

De door de Maastrichtse architecten Salemans en Swinkels ontworpen kerk moest een sober uiterlijk hebben om niet de aandacht van de monumentale Paterskerk af te leiden. Des te fraaier zijn de prachtige glas-in-lood en glas-in-beton ramen van Daan Wildschut. De ramen werden geschonken door aannemer Harry Maes, die niet meedong naar de opdracht. Aannemer Gijbels en Zn bouwde de kerk. In 1968 werd het fraaie Vermeulen orgel geplaatst. Henk Sieben liet ons genieten van de prachtige klanken. Daarna lichtte de nieuwe eigenaar Thijs Hendrix zijn opmerkelijke stap toe. Thijs, geïnspireerd door Paus  Franciscus, ziet mogelijkheden tot “social enterprise” waarbij samengewerkt wordt door ondernemingen, goede doelen en de publieke sector. Het doel is om ruimte ter beschikking te stellen voor maatschappelijke, sociale, educatieve en culturele evenementen. Klein en groot. En daar lijkt de nieuwe organisatie in te slagen.

De Mariakapel is opnieuw als zodanig in gebruik genomen. Het oorspronkelijke Mariabeeld is opgenomen in de collectie van het Jacob van Horne Museum. Het is vervangen door de beeltenis van Maria van Laar dat  eigendom was van de moeder van de nieuwe eigenaar. Na het bezoek aan het voormalig Godshuis werd een korte wandeling gemaakt op het terrein van het Zorgcentrum Hieronymus, het voormalige klooster. Daarbij werd met veel belangstelling gekeken naar de uitbouw waarin Graaf Jacob van Horne vanaf zijn klooster intreding in 1470 verbleef.

Het Fatima Huis.

Door de, na W.O. II , opkomende nieuwe industrieën ontstond behoefte aan woningen voor de werkers in die bedrijven. Daarin werd voorzien door een “tuindorp”, de wijk Fatima. Het behoeft geen betoog dat daar, midden vijftiger jaren, een kerk bij hoorde. 

De Weertenaar Pierre Weegels was de architect van het opmerkelijk moderne kerkgebouw dat in 1955 het bedehuis van de Parochie Onbevlekt Hart van Maria werd. Beter bekend als Maria van Fatima. Weegels liet zich inspireren door de toen toonaangevende kerkenbouw in Duitsland en Zwitserland, zoals de St. Franciscuskerk in Basel-Riehen van de Zwitserse architect Fritz Metzger. De waaiervorm was spectaculair nieuw. Die vorm en het gegolfde dak convergeert de obstakel vrije ruimte naar het altaar. Daar waar het te doen was.

Door terugloop van de  kerkgang werd het gebouw in 2011 aan de eredienst onttrokken. Paradoxaal genoeg bleef het gebouw door de recente crisis gespaard. Er was geen geld voor sloop en herbebouwing van de grond. Geluk bij een ongeluk. Zo kon na enige jaren van leegstand ook dit kerk-gebouw verworven worden door Thijs Hendrix, met medewerking van de gemeente en de provincie Limburg. De gemeente Weert schonk de grond voor een park rondom het gebouw en de provincie Limburg verleende voor restauratie en herbestemming een subsidie van € 500.000,-Ook hier dus Samenwerking tussen ondernemer, overheden en een ideëel doel of zoals Thijs dat  noemt social  enterprise. Fatima Huis b.v. gaat de leefbaarheid van de wijk een extra impuls geven.

Terug naar het gebouw. Nu de daklekkages zijn verholpen, de frontgevel is opgeknapt, de luidklokken zich weer laten horen en het Vermeulen orgel grondig is gerestaureerd kunnen wij het voormalig kerkgebouw in al zijn glorie bewonderen. Prachtig zijn de non-figuratieve glas-in-lood ramen van Hugo Brouwer ( gift Harry Smeets ), het Zonnewonder van Fatima van Charles Eyck, keramiek en schilderijen van Cor van Geleuken en Gard van Wegberg. Maar bovenal imponeert het monumentale mozaïek van Hugo Brouwer. Met 255 m2  het grootste marmermozaïek van Nederland (350.000 blokjes marmer). Het vormt de achtergrond van het priesterkoor. Daaronder is de crypte, een intieme gebedsruimte, van ongekende schoonheid.

Ook hier blijft de Mariakapel als devotiekapel geopend.

 Antje van de Statie.

Koffie met Weerter vlaaitjes, u weet wel die kleine ronde, in Brasserie-Hotel Antje van de Statie, waar de dochter van Thijs Hendrix,  Dorien de scepter zwaait. Stralend weer, een vol terras en voor ons was de prachtige zaal gereserveerd. Thijs hield een bevlogen betoog over de context waarin hij “Antje” neerzet. Hij mist samenhang en samenwerking van gemeenten in de toeristisch interessante streek die hij aanduidt met het  

“Land van Antje” . Een groen gebied in een cirkel om Weert die provincie- en landsgrenzen overschrijdt. Hij ziet veel mogelijkheden mits in handen in elkaar geslagen worden en daadkracht wordt getoond. Als ondernemer neemt hij het voortouw. Naast Antje en 2 kerken wordt in de Stationsstraat een toeristisch informatiecentrum ingericht met folders in 28 talen !

De stationsrestauratie, gehuurd van de NS, wordt in oude glorie hersteld. Er wordt hard gewerkt om de treinverbinding tussen Weert en Hamont weer te herstellen. Daarmee zou via Antwerpen de weg naar Parijs en Londen open liggen en vice versa.  Weert het groene hart van Europa als uitvalsbasis voor  toppers als High Tech Campus Eindhoven, cultuurstad Maastricht en shopping cities Roermond en Düsseldorf.

Menigeen genoot van de visionaire blik van Thijs en kreeg energie van het empowerment  dat sprak uit het gesprokene.
Zo zie je, dichtbij maar wat fantastisch

Reacties zijn gesloten.