Archief van
Categorie: Lezingen

Herman Maas een Nederweerter schrijver.

Herman Maas een Nederweerter schrijver.

Lezing door Jan Tindemans op 11-10-2016. Reeds eerder, maar alweer meer dan 27 jaar geleden hield Jan Tindemans, neerlandicus, politicus en directeur luchthaven, een lezing over schrijver Herman Maas. In 1989 verscheen van zijn hand hierover een hoofdstuk in de reeks Nederweerts Verleden, uitgave Doorsneden Land. Herman Maas werd geboren in 1879 te Oostrum (Venray). Zijn oom Jacob Deene, compagnon van zijn vader in de brandstoffenhandel maar voorheen onderwijzer, had grote invloed op de jonge Maas. Hij bracht hem al…

Lees Meer Lees Meer

Zuid Willemsvaart, moeder der kanalen in Zuid-Oost Brabant en Limburg

Zuid Willemsvaart, moeder der kanalen in Zuid-Oost Brabant en Limburg

De Zuid-Willemsvaart, de moeder van alle kanalen in Oost-Brabant en Limburg. In deze lezing van Cees Verhagen uit Someren kwamen veel aspecten aan de orde, zoals de gravers, de bouwers, de vele alternatieve plannen en het geruzie met België over het Maaswater. De lange voorgeschiedenis, waarin de rivieren de Maas, de Dommel, de Aa, de Dieze en het Grand Canal du Nord (aangelegd door Napoleon) een rol hebben gespeeld werden besproken en waarom het kanaal op de plek kwam te…

Lees Meer Lees Meer

`t Archief vanne gezeusters Siem (Peters Nederweert)

`t Archief vanne gezeusters Siem (Peters Nederweert)

Voor een zeer groot publiek (circa 180 toehoorders) heeft Siem Peters (Siem van Rich van Siem) op Dinsdagavond 12 Januari een lezing gehouden onder de titel “ ’t Archief vanne Gezeusters” Aan de hand van meer dan 200 afbeeldingen (foto‘s, documenten) werd de historie van de vroegere bewoners van het pand Siem van geboorte tot (veelal vroegtijdig) overlijden verteld. Al de getoonde foto’s en documenten zijn afkomstig uit de nalatenschap van met name Toos, Margriet en Truus, en bestrijken een…

Lees Meer Lees Meer

“The Nags Head” verzorgde culturele avond

“The Nags Head” verzorgde culturele avond

“The Nags Head” verzorgde op Dinsdag 15 december j.l de jaarlijkse culturele avond van de Heemkunde Vereniging Nederweert. Na een inleiding en introductie van alle groepsleden door voorzitter Hein Janssen werd de avond geopend met een serie van voornamelijk Ierse ballades. Veel van deze liederen beschrijven de migratie en de daaruit voortvloeiende heimwee van Ieren die in de 19e eeuw, gedwongen door de erbarmelijke omstandigheden in Ierland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierse_hongersnood_(1845-1850)) , in grote aantallen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierse_Amerikanen) emigreerden naar met name de Noord Amerika…

Lees Meer Lees Meer

Het bewogen leven van “Antje van de Statie”

Het bewogen leven van “Antje van de Statie”

Onder deze titel hielden Frits Nies en Peter Korten een lezing voor de Heemkundevereniging op dinsdag 17 november 2015. Tekst: H. Hermans, foto’s sprekers: M-L. Geuns Antje kan, aldus Frits Nies, gezien worden als de uitvindster van het Weerter vlaaitje. Dus de vlaai van klein formaat (13 cm doorsnee) en van zeer goede kwaliteit. Met dit Weerter vlaaitje heeft Antje in het begin van de 20-ste eeuw Weert op de kaart gezet. Later is men algemeen de Weerter vlaai gaan…

Lees Meer Lees Meer

Nederweerter soldaten in dienst van Napoleon.

Nederweerter soldaten in dienst van Napoleon.

Weerter en Nederweerter soldaten in dienst van Napoleon. Verslag van de lezing van Joost Welten gehouden op dinsdag 20 oktober 2015. ( Joost Welten, geboren in Weert is gepromoveerd op het onderwerp “In dienst van Napoleons Europese droom”.) Tekst: H. Hermans, foto spreker: T. Geuns Als gevolg van een strenge winter in 1794/1795 kreeg de strijd van Napoleon tegen Holland een vreemde wending. Eind 1794 had Napoleon Limburg en Brabant al veroverd op Holland en normaal gesproken zou als gevolg…

Lees Meer Lees Meer

Weerter en Nederweerter soldaten in dienst van Napoleon

Weerter en Nederweerter soldaten in dienst van Napoleon

Weerter en Nederweerter soldaten in dienst van Napoleon. Verslag van de lezing van Joost Welten gehouden op dinsdag 20 oktober 2015. (Joost Welten, geboren in Weert is gepromoveerd op het onderwerp “In dienst van Napoleons Europese droom”.) Als gevolg van een strenge winter in 1794/1795 kreeg de strijd van Napoleon tegen Holland een vreemde wending. Eind 1794 had Napoleon Limburg en Brabant al veroverd op Holland en normaal gesproken zou als gevolg van de naderende winter de strijd op een…

Lees Meer Lees Meer

Onderdrukking van de plattelandsbevolking in de 80 jarige oorlog

Onderdrukking van de plattelandsbevolking in de 80 jarige oorlog

Onderdrukking van de plattelandsbevolking in de 80 jarige oorlog Tekst: S. Peters foto’s: T. Geuns Voor eenieder die tot nu toe dacht dat het wereldbeeld van de Nederweert bevolking in de 16e eeuw slechts beperkt was tot de eigen contreien zal de lezing van Jacques Verstraelen ervoor gezorgd hebben dat dit beeld grondig herzien is. Aan de hand van onderzoek in historische documenten, rechtbankverslagen en andere  bronnen werd duidelijk gemaakt  dat het Weerterland in de 80 jarige oorlog  een logistiek…

Lees Meer Lees Meer

Onderdrukking van de plattelandsbevolking in de 80 jarige oorlog

Onderdrukking van de plattelandsbevolking in de 80 jarige oorlog

Onderdrukking van de plattelandsbevolking in de 80 jarige oorlog Lezing Jacques Verstraelen op 24 maart 2015 Voor eenieder die tot nu toe dacht dat het wereldbeeld van de Nederweert bevolking in de 16e eeuw slechts beperkt was tot de eigen contreien zal de lezing van Jacques Verstraelen ervoor gezorgd hebben dat dit beeld grondig herzien is. Aan de hand van onderzoek in historische documenten, rechtbankverslagen en andere  bronnen werd duidelijk gemaakt  dat het Weerterland in de 80 jarige oorlog  een…

Lees Meer Lees Meer

Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801)

Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801)

Lezing door Henk Hermans gehouden op 20 januari 2015. Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801). In de periode 1500-1550 was de toestand in de katholieke kerk zeer slecht. In de katholieke kerk heerste grote wanorde en wellicht mede daardoor was het protestantisme sterk in opkomst. Er was een periode dat er twee pausen waren ( een in Rome en een in Avignon), priesters hielden zich niet aan het celibaat en leefde samen met vrouwen en veel priesters verbleven niet…

Lees Meer Lees Meer

Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801).

Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801).

Kerkvisitaties in het eerste Bisdom Roermond (1569-1801).  Lezing Henk Hermans op 20 januari 2015 In de periode 1500-1550 was de toestand in de katholieke kerk zeer slecht. In de katholieke kerk heerste grote wanorde en wellicht mede daardoor was het protestantisme sterk in opkomst. Er was een periode dat er twee pausen waren ( een in Rome en een in Avignon), priesters hielden zich niet aan het celibaat en leefde samen met vrouwen en veel priesters verbleven niet in de…

Lees Meer Lees Meer

Culturele avond

Culturele avond

Tekst: H. Hermans foto’s: T. Geuns Culturele avond Heemkundevereniging Nederweert op 16 december 2014. Na verwelkoming door de voorzitter wordt het woord verleend aan de heer Anton Kirkels, lid van de Provinciale Staten en fractiespecialist op o.a. cultuur en monumenten. Vanuit deze hoedanigheid wil de heer Kirkels graag in gesprek met de kiezer. Het Provinciale Cultuurbeleid 2012-2016 is gericht op het tot stand brengen van een verbinding van cultuur met landschap, toerisme en recreatie.   Monumenten moet worden ontdaan van hun…

Lees Meer Lees Meer

200 jaar Koningschap

200 jaar Koningschap

Hein Jansen verzorgde de aanloop door te vertellen hoe Nederland aan een monarchie is gekomen en waarom het huis Nassau oranje gekleurd is. Johan Slabbers beschreef de Koningschappen van Willem I , II en III. Theo Burgers praatte ons bij over Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Willem Alexander. Siem Peters maakte de power-point presentatie en zorgde voor probleemloze introductie van onze nieuwe audiovisuele apparatuur. Het Graafschap Oranje in Zuid Frankrijk werd in 1163 door Frederik Barbarossa, keizer van het Roomse…

Lees Meer Lees Meer

Gevolgen eerste wereldoorlog voor de grensregio in Limburg

Gevolgen eerste wereldoorlog voor de grensregio in Limburg

Gevolgen eerste wereldoorlog voor de grensregio in Limburg. Onder deze titel hield Theo Schers, werkzaam bij het Erfgoedcluster Weert, op dinsdag 7 oktober een inleiding. Het werd een verhaal waarbij het accent zeer sterk lag op de heemkundige aspecten en minder op de geschiedkundige invalshoek. Wat merkte de bevolking in Weert en Nederweert van de oorlog die vooral in het zuidwesten van België en het noorden van Frankrijk werd uitgevochten. Omdat Nederland neutraal was denken velen dat de oorlog aan…

Lees Meer Lees Meer

Wie kan er zijn naam schrijven

Wie kan er zijn naam schrijven

Tekst: J. Slabbers, foto’s: T. Geuns Verslag van de inleiding door Johan Slabbers, gehouden op 11 maart 2014, aansluitend aan de jaarvergadering Wie kan er zijn naam schrijven ? Vanaf 1778 werd er in de parochie Leveroy een nieuwe methode gebruikt voor het opmaken van doop-, huwelijks- en overlijdensaktes. Zo werd vermeld hoe laat en waar, in welke buurtschap of op welke boerderij, een kind geboren was. Tevens werd er vermeld van waar de ouders afkomstig waren. Ook van de…

Lees Meer Lees Meer

“Doctor Vossen oet Boôkendj, literator in ’t Nieëwieërts”

“Doctor Vossen oet Boôkendj, literator in ’t Nieëwieërts”

Tekst: H. Jansen, Foto’s: T. Geuns / nalatenschap Fons Vossen Lezing door Jan Vaes en Sjra Vossen over een opmerkelijke dorpsgenoot, verslag van de bijeenkomst op dinsdag 11 februari 2014 “Doctor Vossen oet Boôkendj, literator in ’t Nieëwieërts” Onder grote belangstelling, waaronder veel familieleden van de in Nederweert wereldberoemde “Joeëste Fons”, doet Jan Vaes het verhaal ondersteund door Sjra Vossen. Jan als neef beheert namens de familie de literaire nalatenschap van oom Fons. Uit dit materiaal hebben zij deze presentatie…

Lees Meer Lees Meer

Taal of tongval. Limburgse dialecten.

Taal of tongval. Limburgse dialecten.

Dialect,  taal of tongval ? Limburgse dialecten tussen taalpolitiek en erfgoedbeleid door Dr. Rob Belemans 14-01-2014 Rob Belemans (1965), geboren te Stokkem (B), studeerde Germaanse taal- en letterkunde in Leuven (B) en Münster (D). In 2009 promoveerde hij in Leuven met het proefschrift “Taal of tongval ?” Is Limburgs een taal? Talen zijn als vlinders. Volgens de stelling van Darwin, dat evolutie bestaat uit selectie en diversiteit, overleven generalistische individuen beter dan specialistische. De generalisten kunnen in meerdere biotopen gedijen…

Lees Meer Lees Meer

Banditisme in Midden- en Noord-Limburg in de 18e eeuw

Banditisme in Midden- en Noord-Limburg in de 18e eeuw

Tekst: H. Jansen, Foto’s: T. Geuns Verslag van de lezing op 23-10-2013 door Peter Geuskens Banditisme in Midden- en Noord-Limburg in de 18e eeuw In de middelste decennia van de 18e eeuw heerste er in onze streken grote armoede. De talrijke oorlogen die gepaard gingen met plunderingen door langstrekkende legers en deserteurs eisten hun tol. De achteruitgang toonde zich in alles; in leegstaande of vervallen woningen, slecht onderhouden wegen en de onveiligheid op het platte land en in de stad….

Lees Meer Lees Meer

Banditisme in Midden- en Noord-Limburg in de 18e eeuw

Banditisme in Midden- en Noord-Limburg in de 18e eeuw

Tekst: H. Jansen, Foto’s: T. Geuns Verslag van de lezing op 23-10-2013 door Peter Geuskens Banditisme in Midden- en Noord-Limburg in de 18e eeuw In de middelste decennia van de 18e eeuw heerste er in onze streken grote armoede. De talrijke oorlogen die gepaard gingen met plunderingen door langstrekkende legers en deserteurs eisten hun tol. De achteruitgang toonde zich in alles; in leegstaande of vervallen woningen, slecht onderhouden wegen en de onveiligheid op het platte land en in de stad….

Lees Meer Lees Meer

De Lezing “Koorts en Honger”

De Lezing “Koorts en Honger”

Tekst: H. Jansen, Foto’s: T. Geuns De lezing “Koorts en Honger” ofwel de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland door Hans van den Broek.  Nederweert 8 oktober 2013. De Deurnese arts, radioloog Hans van den Broek reconstrueert ziektes en kwalen waaraan onze voorouders leden en vaak stierven met oude teksten en hedendaagse kennis. Het merendeel van de kwalen  werd veroorzaakt door infecties (koorts) en slechte voeding (honger). De behandelmethodes waren divers en bizar. De spreker heeft gezocht naar een…

Lees Meer Lees Meer